محصول

990.000

نام فرش:irani-126.bmp
تعدادگره:330-500
تعداد رنگ:67

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-126.bmp
تعدادگره:330-500
اندازه فرش:46-70
تعداد رنگ:67
رجشمار:49
تعدادگره:330
تعدادرج:500
قیمت:825000
مقاط:13.75